AKC tarafından uygun görülen 150 adet ırk vardır. Bu ırkların her biri 7 gruptan birinde veya “miscellaneous” (çeşitli) grubunda yer alır. Irkların gruplandırılması, köken aldıkları ırklar ve kullanım amaçları göz önüne alınarak yapılmıştır. Bu gruplar ve gruplarda yer alan ırklar şunlardır.

Sporting Group – Spor Grubu

Bu gruptaki köpekler kuş avında insanlarla birlikte çalışmak üzere geliştirilmiştir. İnsanlarla birlikte olmayı seven, hareketli köpeklerdir.

 • American Water Spaniel
 • Brittany
 • Chesapeake Bay Retriever
 • Clumber Spaniel
 • Cocker Spaniel
 • Curly Coat Retriever
 • Pointer
 • English Cocker Spaniel
 • English Springer Spaniel
 • English Setter
 • Field Spaniel
 • German Shorthaired Pointer
 • German Wirehaired Pointer
 • Golden Retriever
 • Gordon Setter
 • Flat Coated Retriever
 • Irish Setter
 • Irish Water Spaniel
 • Labrador Retriever
 • Sussex Spaniel
 • Vizsla
 • Weimaraner
 • Welsh Springer Spaniel
 • Wirehaired Pointing Griffon
Hound Group – Tazı Grubu

Tazı grubundaki köpekler görüş veya koku duyusu ile iz sürme yeteneğindedir. Genellikle yumuşak huylu, insanlara karşı canayakın köpeklerdir.

 • Afghan Hound
 • Basenji
 • Basset Hound
 • Beagle
 • Black and Tan Coonhound
 • Bloodhound
 • Borzoi
 • Dachshund
 • Foxhound (American)
 • Foxhound (English)
 • Greyhound
 • Harrier
 • Ibizan Hound
 • Irish Wolfhound
 • Norwegian Elkhound
 • Otterhound
 • Petit Basset Griffon Vendeen
 • Pharaoh Hound
 • Rhodesian Ridgeback
 • Saluki
 • Scottish Deerhound
 • Whippet
Working Group – İş Grubu

İş grubundaki köpekler belli görevleri yerine getirme üzerine geliştirilmişlerdir. Örneğin hayvan gütme, yük taşıma, koruma gibi. Bu köpekler büyük, zeki, sahibine karşı korumacıdır.

 • Akita
 • Alaskan Malamute
 • Bernese Mountain Dog
 • Boxer
 • Bullmastiff
 • Doberman Pinscher
 • Giant Schnauzer
 • Great Dane
 • Great Pyrenees
 • Greater Swiss Mountain Dog
 • Komondor
 • Kuvasz
 • Mastiff
 • Newfoundland
 • Portuguese Water Dog
 • Rottweiler
 • St Bernard
 • Samoyed
 • Siberian Husky
 • Standard Schnauzer
Terrier Group – Terrier Gurubu

Terrier grubundaki köpekler zararlı ( kemirgen, vs.) hayvanların avlanması için yetiştirilmişlerdir. Terrierler zeki, azimli ve cesurdur.

 • Airedale Terrier
 • Australian Terrier
 • Bedlington Terrier
 • Border Terrier
 • Bull Terrier (English)
 • Bull Terrier (Miniature)
 • Cairn Terrier
 • Dandie Dinmont Terrier
 • Smooth Fox Terrier
 • Wire-Haired Fox Terrier
 • Glen of Imaal Terrier
 • Irish Terrier
 • Kerry Blue Terrier
 • Lakeland Terrier
 • Manchester Terrier
 • Norfolk Terrier
 • Norwich Terrier
 • Scottish Terrier
 • Sealyham Terrier
 • Skye Terrier
 • Soft Coated Wheaten Terrier
 • Staffordshire Bull Terrier
 • Welsh Terrier
 • West Highland White Terrier
Toy Group – Oyuncak / Süs Grubu

Toy grubundaki köpekler insanlara arkadaş olmaları için yetiştirilmişlerdir. Güzel, küçük köpeklerdir, insanların çevresinde olmaktan hoşlanırlar.

 • Affenpinscher
 • Brussels Griffon
 • Chihuahua
 • Chinese Crested
 • Cavalier King Charles Spaniel
 • English Toy Spaniel
 • Italian Greyhound
 • Japanese Chin
 • Maltese
 • Manchester Terrier
 • Miniature Pinscher
 • Papillon
 • Pekingese
 • Pomeranian
 • Poodle
 • Pug
 • Shih Tzu
 • Silky Terrier
 • Yorkshire Terrier
Non-Sporting – Spor Dışı Grubu

Spor dışı grubundaki köpekler diğer gruplara dahil edilemeyen, veya başlangıçtaki yetiştirme amaçlarının dışına çıkmış ırklardır. Bu gruptaki köpeklerin hepsi çok iyi aile köpeği olur.

 • American Eskimo Dog
 • Bichon Frise
 • Boston Terrier
 • British Bulldog
 • Chinese Shar-pei
 • Chow Chow
 • Dalmatian
 • Finnish Spitz
 • French Bulldog
 • Keeshond
 • Lhasa Apso
 • Poodle
 • Schipperke
 • Shiba Inu
 • Tibetan Spaniel
 • Tibetan Terrier
Herding Group – Çoban Köpekleri

Bu gruptaki köpekler çiftlik hayvanlarıyla çalışmak üzere yetiştirilmiştir. Bu köpekler çok zekidir ve egzersiz gereksinimleri çok yüksektir.

 • Australian Cattle Dog
 • Australian Shepherd
 • Bearded Collie
 • Belgian Malinois
 • Belgian Sheepdog
 • Belgian Tervuren
 • Border Collie
 • Bouvier Des Flandres
 • Briard
 • Collie
 • German Shepherd Dog
 • Old English Sheepdog
 • Puli
 • Shetland Sheepdog
 • Welsh Corgi (Cardigan)
 • Pembroke Welsh Corgi
Miscellaneous Class – Çeşitli Irklar Sınıfı

Bu sınıftaki ırklar American Kennel Club tarafından tam resmi tanınma için çalışma aşamasında olan ırklardır. Bu ırklar çeşitli showlarda yer alıp, yarışmalarda ödül alabilir. Ancak saf ırk olarak tanımlanması yapılmamıştır.

 • Anatolian Shepherd
 • Canaan Dog
 • Havanese
 • Australian Kelpie
 • Lowchen
 • Italian Spinoni
Yazar Hakkında


Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>